მიზნები გუნდი პარტნიორები
 
 
 
 
 
 
 

მიზნები

  • ფრანკოფონი სტუდენტებისთვის (ამჟამად  BAC + 3) მაღალი დონის სწავლების უზრუნველყოფა და ფროფესიული უნარჩვევების ამაღლება ინფორ;ატიკის დარგში. იგეგმება პროგრამის გაფართოვება BAC + 5 დონეზე.

  • პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის ფრანგულ საწარმოებში დასაქმების შესაძლებლობა.
ბოლო განახლება: 25/06/2015
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული ინსტიტუტი. © 2012
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი