კონტაქტი

მისამართი:
ინფორმატიკის ფრანგულ-ქართული სკოლა,
თბილისი, 0129, უნივერსიტეტის ქუჩა # 13,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის XI კორპუსი, IV სართული.
 
ტელ/ფაქსი :(+995-32) 230-01-96
ელ-ფოსტა : contact@ifg.tsu.ge
ბოლო განახლება: 25/06/2015
თსუ-ს ფრანგულ-ქართული ინსტიტუტი. © 2012
დიზაინერი: ელენე შენგელაია
ვებ-საიტი: თეა ხარიტონაშვილი